Niedziela i Uroczystości:

8.00; 10.00; 12.00; 17.00

Święta zniesione         Dni powszednie

8.00; 17.00                   7.00; 17.00; 17.30

Sakrament pokuty:

  • 15 minut przed Mszą św. w dni powszednie i święta zniesione
  • w niedzielę i święta nakazane podczas każdej Mszy św. 

Poniedziałek - Piątek

od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 16.30

Sobota

od 8.00 do 9.00

Telefony kontaktowe:

Ksiądz proboszcz: 797 633 551

Ksiądz wikariusz: 501 741 723

Adres:
ul. Kościuszki 90
26-120 Bliżyn
tel. 797 633 551; 501 741 723

e-mail: parafiablizyn@gmail.com

Numer konta:
BS Suchedniów O/Bliżyn. 89 8520 0007 2004 4000 2011 0001

Parafialny Zespół Caritas

 

 

 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Ludwika w Bliżynie

        

 

 

 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Ludwika w Bliżynie powołany został decyzją dyrektora Caritas Diecezji Radomskiej z dniem 09.02.2010 r. Pracami Zespołu kieruje ksiądz proboszcz Stanisław Wlazło. Zgodnie z wytycznymi opracowany został Statut będący podstawą naszych działań. Na spotkaniu założycielskim swój akces do pracy charytatywnej zgłosili: Duda Ewa, Goworek Bogusława, Gula Maria, Jakubczyk-Karpeta Mieczysława, Jendryka Sabina, Jendryka Martyna, Kardyś Ewa, Kardyś Marta, Łyjak Halina, Kołodziej Kazimierz, Milczarek Małgorzata, Milanowska Aleksandra, Milanowski Andrzej, Osóbka Dorota, Rożek Mieczysława, Tomaszewska-Przystupa Elżbieta, Trzebińska Maria, Woźniak Mieczysław, Ciura Beata. Powołano Zarząd organizujący pracę Zespołu w składzie: Stanisław Wlazło – przewodniczący, Mieczysław Woźniak – prezes, Dorota Osóbka – w-ce prezes, Elżbieta Tomaszewska-Przystupa – sekretarz, Maria Trzebińska – skarbnik, Ewa Duda – członek, Mieczysława Jakubczyk-Karpeta – członek. Zespół odbywa planowo comiesięczne spotkania składające się z części formacyjnej i organizacyjnej. Dokonano podziału obszarów działania dla poszczególnych wolontariuszy umożliwiającego właściwe rozpoznanie potrzeb osób będących w trudnych warunkach materialnych. Zarząd spotyka się na bieżąco w sytuacji wymagającej rozwiązania zaistniałego problemu. Członkowie Zarządu pełnią planowe cotygodniowe dyżury. Zgodnie ze Statutem prowadzona jest na bieżąco dokumentacja, sporządzane są sprawozdania zgodnie z wymogami Diecezjalnymi i Krajowymi Caritas. Działalność charytatywna jako wyraz miłości do drugiego człowieka realizowana była w Kościele Katolickim od zawsze, by pomóc chorym, cierpiącym, ludziom będącym w potrzebie. Nasz Zespół również włącza się w to dzieło kierując się darem serca. Głównymi kierunkami naszej działalności są: pomoc osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym, rodzicom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Podejmowane działania wypływają z analizy potrzeb wyżej wymienionych osób pozbawionych normalnych warunków do życia oraz poszukiwania nowych dróg pomocy. W celu realizacji założonych celów i zadań pozyskujemy środki finansowe z przeprowadzonych kwest, skarbony św. Antoniego, sponsorów, odpisów podatkowych, sprzedaży samodzielnie wykonanych przez wolontariuszy przedmiotów (ozdób, wianków, palm itp.), sprzedaży dewocjonaliów i świec Caritas. Corocznie prowadzona jest akcja pomocy w wypełniania PIT-ów. Działalność nasza wchodzi obecnie w dziesiąty rok działań na rzecz bliźniego, dlatego też formy pomocy na przestrzeni tego okresu uległy zmianom stosownie do zmian statusu osób uprawnionych do otrzymania wsparcia, sytuacji życiowej parafian, możliwością finansowych naszego Zespołu, wymogów dotyczących udzielania pomocy. Prowadzone były również akcje nie wymagające środków finansowych z naszej strony. Organizowaliśmy akcje wykazujące dobroć serca Parafian między innymi: paczki pod choinkę dla dzieci oraz rodzin mało zamożnych, osób samotnych. Wydawano odzież pozyskaną od sponsorów, w okresie czterech lat wydawano żywność w ramach programu PEAD, organizowano akcję „Tornister pełen uśmiechu”. Z pozyskanych środków udzielono pomocy finansowej dla rodzin poszkodowanych w pożarach, zakupiono artykuły pierwszej potrzeby przekazywane w okresach przedświątecznych, udzielono pomocy finansowej w postaci opłat za zaległe czynsze, energię elektryczną, zakup leków, opału na zimę. Uczestniczyliśmy w akcjach diecezjalnych i krajowych wpierających poszkodowanych przez kataklizmy. Upływający czas powoduje różne zmiany, dotknęły one również nas. Obecnie nadal pracuje 12 osób czyniąc dobro dla innych. Parafialny Zespół Caritas składała podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, sponsorom i osobom indywidualnym, którzy włączają się finansowo i czynem w czynienie dobra. Szczególne podziękowania kierujemy do księdza proboszcza Stanisława Wlazło, który przewodniczy naszym działaniom i na którego możemy liczyć w każdej chwili.  Obecnie w Caritas działa 12 osób.         

 


Zdjęcia

Pielgrzymka do Albanii

Droga krzyżowa ulicami Bliżyna

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
133 0.069400072097778