Niedziela i Uroczystości:

8.00; 10.00; 12.00; 17.00

Święta zniesione         Dni powszednie

8.00; 17.00                   7.00; 17.00; 17.30

Sakrament pokuty:

  • 15 minut przed Mszą św. w dni powszednie i święta zniesione
  • w niedzielę i święta nakazane podczas każdej Mszy św. 

Poniedziałek - Piątek

od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 16.30

Sobota

od 8.00 do 9.00

Telefony kontaktowe:

Ksiądz proboszcz: 797 633 551

Ksiądz wikariusz: 501 741 723

Adres:
ul. Kościuszki 90
26-120 Bliżyn
tel. 797 633 551; 501 741 723

e-mail: parafiablizyn@gmail.com

Numer konta:
BS Suchedniów O/Bliżyn. 89 8520 0007 2004 4000 2011 0001

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania

W naszej parafii można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania zawsze 15 minut przed Mszą św. w dniu powszednim. W niedziele i uroczystości podczas każdej Mszy św.

Sakrament pokuty i pojednania, zwany popularnie spowiedzią, jest sakramentem, w którym możemy uzyskać pojednanie z Bogiem i Kościołem, czyli odpuszczenie wszystkich naszych grzechów (por. KKK 1422).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakrament spowiedzi został ustanowiony przez Jezusa, który władzę odpuszczania grzechów dał Apostołom, a oni przekazali je kapłanom. Jezus powiedział do Apostołów: ‘Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane’ (por. KKK 1461-1462).

Przez grzech człowieka rozumiemy wykroczenie przeciw rozumowiprawdzie i prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości do Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on naturę ludzką człowieka. Jest obrazą Pana Boga,nieposłuszeństwem i buntem względem Niego. Grzech niszczy w nas życie Boże i rani cały Kościół. Grzech jest 'miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga' (por. KKK 1849-1850).

Do dobrego przeżycia sakramentu pokuty potrzebne jest 5 warunków:

1. Rachunek sumieniazaczynając od modlitwy do Ducha Świętego przechodzi się do przypomnienia sobie wszystkich popełnionych grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi. 

2. Żal za grzechy - żałuje za wszelkie grzechy, które zostały popełnione. Wyróżniamy żal doskonały - motywacją do żalu, jest miłość do Boga, żałuje bo poprzez grzech odwróciłem się od Boga, który mnie kocha. Żal niedoskanły -, gdzie motywacją jest strach przed karą za grzech. 

3. Mocne postanowienie poprawyjest integralnie złączone z żalem za grzechy. Chodzi o szczerą wolę poprawy i przemiany życia, o pragnienie nawrócenia, konkretnego i trwałego. Dokonuję ono na płaszczyźnie decyzji i deklaracji wobec Boga oraz praktycznie w usunięciu wszystkich okoliczności i trwałych sytuacji, które pomagają w grzech

4. Szczera spowiedź - wyznanie grzechów wobec kapłana jest istotnym elementem sakramentu spowiedzi. Wyznanie ma być szczere, jasne i pełne (wszystkie grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi) Choć wyznaniu niektórych grzechów może towarzyszyć poczucie wstydu i strachu, należy jednak przemóc się wewnętrznie i podjąć ten trud. Do ważności spowiedzi należy wymienienie wszystkich grzechów śmiertelnych, które się pamięta, a nie tylko wybranych.

5. Zadośćuczynienie Bogu i ludziom - krótko mówiąc jest to naprawienie szkody jaką przez grzech wyrządziło się bliźniemu, np w przypadku kradzieży oddanie skradzionej rzeczy lub w inny sposób wynagrodzenie pokrzywdzonej osobie. Zadośćuczynienie jest zatem przywróceniem i odnowieniem tej nadszarpniętej przez grzech relacji z Panem Bogiem i bliźnim. Przywraca również sprawiedliwość naruszoną przez nasze grzechy. Formą zadośćuczynienia Bogu jest odprawianie pokuty sakramentalnej. Nie można jednak traktować pokuty jako opłaty, odpracowania czy odszkodowania danemu Panu Bogu za popełniony grzech.

Jak dobrze przygotować się do spowiedzi?

Ważne jest przygotowanie do spowiedzi, czyli zrobienie dobrego rachunku sumienia. Spojrzeć na swoje życie od ostatniej spowiedzi i zobaczyć jakie grzechy popełniłem. Są różne metody robienia rachunku sumienia, pomocą są gotowe rachunki sumienia w formie konkretnych pytań, które badają moje sumienie. Przykładowy rachunek sumienia do pobrania  Rachunek sumienia

 

FORMUŁA SPOWIEDZI

K - kapłan, P - penitent.

P - NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.

K -    Na wieki wieków. Amen.

P - W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

OSTATNI RAZ BYŁEM(AM) U SPOWIEDZI....(KIEDY), ZADANĄ POKUTĘ WYPEŁNIŁEM(AM) (LUB NIE I DLACZEGO)  OBRAZIŁEM(AM) PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI...

         (wyznajesz swoje grzechy)

         WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE GRZECHY BARDZO ŻAŁUJĘ, POSTANAWIAM  POPRAWĘ, PROSZĘ O POKUTĘ I ROZGRZESZENIE                

 K - (kapłan daje naukę, nakłada pokutę i udziela rozgrzeszenia)

             (W czasie gdy kapłan wypowiada formułę rozgrzeszenia, penitent wzbudza żal za grzechy, bije się  w piersi i mówi „Bądź Miłościw mnie grzesznemu”)

          „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

 I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (PENITENT ROBI ZNAK KRZYŻA)

 P - AMEN

 K -   Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

 P - BO JEGO MIŁOSIERDZIE  TRWA  NA WIEKI.

 K -    Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

 P - BÓG ZAPŁAĆ.

 

 

 


Zdjęcia

Pielgrzymka do Albanii

Droga krzyżowa ulicami Bliżyna

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.085478067398071